TEACHERSWAY BANNER2026.jpg

The project's' main results:

TOOLKIT FOR PARENTS AND TEACHERS

Toolkit IllU 3D.png

Naujoviškas mūsų projekto elementas grindžiamas tikslu pristatyti mokytojams daug būdų ir galimybių, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti mokinių ugdyme. Norime parodyti įvairias mokytojų veiklos formas, įskaitant gerąją patirtį partnerio ir kitose šalyse, ir paruošti trenerių mokymus bei mokymo medžiagą, skirtą mokytojams ir mokytojams, kaip dirbti su vaiku. Norėtume pristatyti novatoriškus ugdymo metodus, pvz. PBL - Projektinis mokymasis ir kaip jie gali prisidėti prie PBL.

The toolkit is now available in 7 languages

png-royalty-free_60207c1425e15.png
FC Grande-Bretagne.gif
FC Estonia.png
FC France.gif
FC ITALY.jpg
FC lithuania.gif
FC Macedonia.gif
FC Romania.gif

PT1              

 PT2         

Here you can download separetly the different parts of the toolkit

FC Grande-Bretagne.gif
FC Estonia.png
FC France.gif
FC ITALY.jpg
FC lithuania.gif
FC Macedonia.gif
FC Romania.gif
FC Grande-Bretagne.gif
FC Estonia.png
FC France.gif
FC ITALY.jpg
FC lithuania.gif
FC Macedonia.gif
FC Romania.gif
Legal forms and
education system
in the partners countries
Guide and tips for parents and teachers
The full toolkit Parts 1-2-3

 PT3   

Good Practices
in the partners countries
FC Grande-Bretagne.gif
FC Estonia.png
FC France.gif
FC ITALY.jpg
FC lithuania.gif
FC Macedonia.gif
FC Romania.gif

LEARNING PLATFORM

mockup-of-a-girl-holding-a-macbook-in-fr

Mokymosi platformą sudaro:


1) Trenerių mokymai.
2) Mokymo priemonės ir medžiaga treneriams ir mokytojams.


Mokymosi platformą sudarys dvi dalys. Pirmoji dalis bus trenerių mokymo moduliai, kuriuos jie galės panaudoti kurdami savo mokymus mokytojams.

Mokymo moduliai apims šias temas:

1. Vaiko poreikių diagnostika ne mokyklinio ugdymo srityje.
2. Savianalizė kaip patentas ir savų įgūdžių nustatymas.
3. Aktyvaus klausymo įgūdžiai reikalingi tam, kad vaikas galėtų savarankiškai įgyti problemų sprendimo įgūdžių.
4. Efektyvaus bendravimo su vaiku ir geresnio tarpusavio supratimo įgūdžiai įvairiose situacijose.

TeachersWay LogoBarrePNG.png